Влияние на технологиите върху разпространението на подвеждаща информация и фалшиви новини.

Подвеждащата информация и новини са проблем на модерните общества от много време. И преди информацията е била призната за значително

Leggi tutto