Липса на информация и дезинформация за граждани на трети държави при преместване в България.

Когато решим да продължим обучението си в страна, различна от тази, в която сме родени (изберем да се обучаваме в

Leggi tutto

Дезинформация при рекламиране на продукти за здравословен начин на живот.

С технологичния напредък на човечеството през последните десетилетия, постепенно се наблюдава повишаване на дела на служителите, извършващи единствено интелектуален труд.

Leggi tutto

Домашното насилие през погледа на мъжете и децата – проблеми и стереотипи.

Напоследък в България много често се случва да се говори по темата за домашното насилие. Прави впечатление, че то често

Leggi tutto

Разликата между погрешната информация и дезинформацията.

Термините погрешна информация и дезинформация често се използват взаимозаменяемо, но всъщност имат различни значения и последици. С възхода на интернет и

Leggi tutto

Влияние на технологиите върху разпространението на подвеждаща информация и фалшиви новини.

Подвеждащата информация и новини са проблем на модерните общества от много време. И преди информацията е била призната за значително

Leggi tutto

Влияние на известни и влиятелни личности върху разпространението на дезинформация.

Разпространяването на подвеждаща информация е един от основните проблеми на модерните общества. То има негативно отражение върху всякакви аспекти от

Leggi tutto

Pисковете от микротаргетирането.

Разпространението на дезинформация е една от най-значимите заплахи, пред които са изправени обществата в днешно време. Това, което прави дезинформацията

Leggi tutto