Дезинформация при рекламиране на продукти за здравословен начин на живот.

С технологичния напредък на човечеството през последните десетилетия, постепенно се наблюдава повишаване на дела на служителите, извършващи единствено интелектуален труд.

Leggi tutto

Разликата между погрешната информация и дезинформацията.

Термините погрешна информация и дезинформация често се използват взаимозаменяемо, но всъщност имат различни значения и последици. С възхода на интернет и

Leggi tutto

Влияние на технологиите върху разпространението на подвеждаща информация и фалшиви новини.

Подвеждащата информация и новини са проблем на модерните общества от много време. И преди информацията е била призната за значително

Leggi tutto

Влияние на известни и влиятелни личности върху разпространението на дезинформация.

Разпространяването на подвеждаща информация е един от основните проблеми на модерните общества. То има негативно отражение върху всякакви аспекти от

Leggi tutto