Wybuchowe Wieści.

Kiedy Rosjanie wkroczyli do Czarnobyla, pojawił się strach przed katastrofą nuklearną.

W ostatnim czasie w trakcie inwazji na Ukrainę rosyjskie wojska zajęły tereny Czarnobyla. Gdy 25 lutego Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej podała informację o podwyższonym  poziomie promieniowania w elektrowni jądrowej, w opinii publicznej pojawił się strach przed wybuchem zniszczonego reaktora i ponownym rozprzestrzenieniu się niebezpiecznych substancji i promieniowania pochodzących z korium, czyl zastygłej mieszaniny materiałów wchodzących w skład rdzenia reaktora jądrowego która powstaje w wyniku jego stopienia. Wiele stacji telewizyjnych, radiowych oraz gazet w Polsce rozprzestrzeniało fałszywe informacje mówiące o możliwości zakłócenia stabilności zniszczonego reaktora jądrowego i powtórzenia się katastrofy sprzed prawie czterech dekad. 

W nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku doszło do awarii rdzenia reaktora jądrowego, co poskutkowało wybuchem, pożarem oraz rozprzestrzenieniem się substancji promieniotwórczych. Katastrofa wywołała poważne problemy ekonomiczne oraz cierpienie spowodowane utratą zdrowia a nawet życia ogromnej liczby osób. Skutki tej katastrofy są odczuwalne do dziś a ludzie jeszcze przez długi czas  nie zapomną o tragicznych wydarzeniach z tamtych dni, dlatego wiele osób uwierzyło w informację o ponownym niebezpieczeństwie, które były podawane w mediach. W rzeczywistości nie istniało żadne realne zagrożenie na powtórzenie się katastrofy a jedynymi osobami wystawionymi na zmierzony przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej zwiększony poziom promieniowania byli rosyjscy żołnierze, którzy przejeżdżając przez teren niedziałającej elektrowni chwilowo podnieśli osiadający przez lata radioaktywny pył, co poskutkowało anormalnym pomiarem promieniowania na jej obszarze. Niektórzy wskazywali na możliwość celowego zniszczenia Arki osłaniającej stopiony reaktor przez żołnierzy, jednak prawdopodobieństwo wydania takiego rozkazu było niemal zerowe biorąc pod uwagę,  że Rosja byłaby narażona na negatywne skutki takiego działania bardziej niż jakiekolwiek inne państwo poza Ukrainą. 

LEGGI ANCHE:  Ucraina e aumento dei prezzi, l’Anas aggiorna il bando della Ragusa-Catania.

Fake newsy takie jak ten mogą prowadzić do masowej paniki, która może przynieść wiele niepożądanych skutków. Przykład tej sytuacji pokazuje jak ważne jest by zawsze weryfikować informacje które przyswajamy, sprawdzać ich źródła, przyjmować je z dystansem oraz wyciągać własne logiczne wnioski.

Explosive News.

When the Russians marched into Chernobyl, a fear of a nuclear disaster arose.

In recent times, during the invasion of Ukraine, Russian troops occupied the area of Chernobyl. When on the 25th of February the International Agency of Atomic Energy published the information concerning the heightened levels of radiation in the nuclear power plant, the public became afraid of an explosion of the destroyed reactor occurring and a renewed spread of dangerous substances and radiation coming form corium, which is a mixture of congealed materials of which the core of the nuclear reactor is made out of, which is created when the core is melted. Many TV and radio stations, as well as newspapers in Poland were spreading false information, speaking about the possibility of a disturbance of the stability of the destroyed nuclear reactor and a repetition of the disaster that happened almost four decades ago. 

LEGGI ANCHE:  Media disinformation regarding criminal proceedings with great public attention.

During the night, on the 25 April, and in the morning, on the 26th of April 1986, a failure of the core of the nuclear reactor took place, which resulted in an explosion, a fire and the spread of radioactive substances. The calamity lead to serious economical issues and loss of good health or, in some cases, the loss of life of an enormous number of people.The repercussions of the disaster are visible till this day and it will be a long time until people forget about the tragic incident that happened that day, so numerous people believed in the information concerning a renewed danger which could be heard in the news.In reality, there was no actual danger of the disaster happening again, with the only ones in danger of the exposure to the higher levels of radiation measured by the International Agency of Atomic Energy being the Russian troops, whose ride through the area of the inactive power plant temporarily rose the radioactive dust, which was settling for decades which resulted in the abnormal measurement of the levels of radioactivity. Some people considered the possibility of Russian soldiers purposefully destroying the Arc, which covers the melted reactor, but the possibility of such an order being given is close to nonexistent, considering the one country which would be negatively affected the most, besides Ukraine, would most likely be Russia.

LEGGI ANCHE:  Green Pass: ulaznica za život ili kazna bez prekršaja?

Fake news similar to this one can lead to mass hysteria, which may lead to numerous negative outcomes. This example proves how important it is to always verify the information we consume, check their sources, and draw logical conclusions using our own critical thinking.

Sources: https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_w_Czarnobylskiej_Elektrowni_J%C4%85drowej

foto Amort1939 da Pixabay