Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ.

Η κατάταξη της Κύπρου έχει πέσει από την 26η (2021) θέση στην 65η (2022) ανάμεσα σε 180 χώρες, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη λίστα παγκόσμιας ελευθερίας του Τύπου, που δημοσιεύτηκε από το Reports without Borders (RSF). Τις τρεις
πρώτες κατέλαβαν οι Σκανδιναβικές χώρες – Νορβηγία, Δανία και Σουηδία αντίστοιχα.

To RSF είναι ένας διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός ο οποίος υπερασπίζεται και προωθεί την ελευθερία του λόγου.
Ιδρύθηκε το 1985 στο Μονπελιέ της Γιαλλίας και συνεργάζεται με τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών.

Η λίστα κατάταξης της παγκόσμιας ελευθερίας του Τύπο δημοσιευεται κάθε χρόνο και αποσκοπεί στο να συγκρίνει το επίπεδο της ελευθεριας του λόγου σε 180 χώρες μέσω της εμπειρίας των δημοσιογράφων. Οι παράμετροι οι οποίοι λαμβάνονται υπόψιν ώστε να διαμορφωθεί η τελική κατάταξη είναι η δυνατότητα των δημοσιογράφων να συλλέγουν, παράγουν και να προωθούν νέα/ειδήσεις στο ευρύτερο κοινό χωρίς να επηρεάζονται απο οικονομικούς, νομικούς ή
πολιτικούς παράγοντες.

LEGGI ANCHE:  Incontro pubblico: quando disabilità fa rima con creatività.

Η Κύπρος διαθέτει 9 εφημερίδες (Φιλελεύθερος, Αλήθεια, Χαραυγή κ.λπ.), 7 τηλεοπτικά κανάλια και 7 ραδιοφωνικούς σταθμούς. Σύμφωνα με την ανάλυση της λίστας κατάταξης, η άμεση παρέμβαση στο συντακτικό έργο, ο μικρός αριθμός
ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και η έλλειψη διαφάνειας στην ιδιοκτησία των μέσων, πλήττουν τον πλουραλισμό και κάνουν τους δημοσιογράφους να καταφεύγουν στην αυτολογοκρισία.

“Ενώ η ελευθερία του Τύπου κατοχυρώνεται από το σύνταγμα, τα πολιτικά κόμματα, η Ορθόδοξη Εκκλησία και τα εμπορικά συμφέροντα έχουν σημαντική επιρροή στα μέσα ενημέρωσης”.

The position of Cyprus on the world press index

The ranking of Cyprus in the latest world press freedom index has fallen from 26 (2021) to 65th out of 180 countries, according to the latest report of World Freedom Index released by Reporters Without Boarders (RSF). The three top positions are Aiken by the Scandinavian countries – Norway, Denmark and Sweden.

LEGGI ANCHE:  La TDM 2000 caso di eccellenza in un progetto internazionale.

RSF – Reporters without boarders, is an international non governmental organisation that aims to defend and promote the freedom of press. It was funded in 1985 in Montpelier France and its cooperates with the United Nations organisation.
World press index, which is realised every year, is comparing the level of press freedom in 180 countries and territories
based on the experience of local journalists. The objectives that are taken in consideration when developing the final
ranking of the index is the ability of journalists to gather, produce and publish news that reach the broader public audience while being independent of political, legal, economic and social interference.

LEGGI ANCHE:  European Youth Event: partecipare sì (ma a spese proprie!).

Cyprus has 9 newspapers (Fileleutheros, Alithia, Haravgi etc), 7 tv channels and 7 radio stations. According to the latest
report of “journalists without boardeds” the direct interference to the editorial work, the small number of media owners
and the luck of transparency are harming the pluralism and force journalists to censor themselves.

“While the freedom of the press is quarantined by the constitution, political parties, the Orthodox Church and commercial
interests have significant influence over media”.

Foto di Petra Šolajová da Pixabay