Медиен антиджипсизъм и дезинформационните му наративи.

Едно от проявленията на антиджипсизъм е медийната враждебност, която се изразява в налагането на негативни наративи, базирани на враждебни ромски

Leggi tutto