Медиен антиджипсизъм и дезинформационните му наративи.

Едно от проявленията на антиджипсизъм е медийната враждебност, която се изразява в налагането на негативни наративи, базирани на враждебни ромски

Leggi tutto

Дезинформационните кампании, осуетили приемането на Истанбулската конвенция и Стратегията за детето в България.

Разпространението на дезинформация в България е един основен проблем, на който не се обръща достатъчно внимание. В страната доскоро управляващите

Leggi tutto