Obligātā medicīniskā izziņa.

Ierodoties Itālijā un meklējot tuvākās sporta zāles, kuras apmeklēt brīvajā laikā, nācās sastapties ar negaidītu pavērsienu. Neskaitot Covid-19 vakcinācijas sertifikātu, kurš būs nepieciešams līdz 2022.gada maijam, ir nepieciešama arī obligātā medicīniskā izziņa. Bez tās apmeklēt sporta zāles un citas sporta aktivitātes nav atļauts. Iestādēm ir nepieciešams apliecinājums par to, ka ar Tavu veselību viss ir kārtībā un esi spējīgs apmeklēt nodarbības, neapdraudot savu un citu veselību. Šāds apliecinājums ir derīgs vienu gadu, līdz ar to, dzīvojot ilgu periodu Itālijā, ir spiesta lieta vismaz vienu reizi gadā atrādīties ārstam.

Sākotnēji šī prakse var likties apgrūtinoša, bet, apdomājot šo situāciju, nonācu pie jautājuma – kādēļ Latvijā neprasa šādu izziņu, kad izlemjam nodoties dažādām sporta aktivitātēm?

Latvijā obligāto veselības pārbaudi prasa darba devēji. Līdz ar to, sākot vai turpinot savu ceļu pa karjeras kāpnēm, pienācīga darba vieta Tev liks veikt šo pārbaudi un to arī apmaksās. Tā ir nepieciešama, lai saprastu, vai darba ņēmējam ir piemērots veselības stāvoklis, lai veiktu noteiktos darba pienākumus, vai nav kādi veselības traucējumi, kuri darba vides ietekmē var saasināties, kā arī lai laicīgi varētu atklāt veselības traucējumus, kuri radušies darba vides ietekmē.

LEGGI ANCHE:  Myths and Facts About Healthy Eating. Unveiling the Truth.

Protams, ir svarīgi rūpēties par savu darbinieku veselību, jo darba vide tik tiešām veselību var pasliktināt, ko veicina darbs pie ekrāniem, nepiemēroti galdi un krēsli, it nemaz nerunājot par darbu bīstamos apstākļos. Par mūsu veselību interesējas, kad uzsākam darbu jaunā vietā, bet ne dodoties uz sporta aktivitātēm. Šis pavērsiens mani mudina aizdomāties par to, ka Ministru kabineta noteikumos būtu jāiekļauj punkts par nepieciešamību veikt veselības pārbaudi, veicot sportiskas aktivitātes un apmeklējot sporta nodarbības. Sports, tāpat kā darba vide, var pakļaut ikvienu cilvēku briesmām. Brīžam pat vairāk nekā atsevišķas darba vietas.

Iepriekš, dzīvojot Latvijā, nekad nebiju aizdomājusies par šo fenomenu, bet situācija Itālijā mani negaidīti pārsteidza. Kārtējo reizi apstiprinās tas, ka ir vērts ik pa laikam palūkoties, kā dažādās jomās rīkojas citas valstis, jo cits no cita mēs varam daudz ko mācīties un rezultātā uzlabot savu ikdienas dzīvi.

Līva Elizabete Liepiņa

Mandatory medical certificate in Italy.

After arriving in Italy and looking for the nearest gyms to visit in my free time, I faced something unexpected. In addition to the Covid-19 vaccination certificate, which will be required until May 2022, a mandatory medical certificate is also required. According to the Italian provisions, is not allowed to attend gyms and other sports activities without it. The authorities need confirmation that everything is in order with your health and that you can attend classes without endangering your health and the health of others. Such a certificate is valid for one year so living in Italy for a long period means that you have to see a doctor at least once a year.

LEGGI ANCHE:  Una serata di promozione del Corpo Europeo di Solidarietà

At first, this practice may seem cumbersome, but thinking about this situation, I came to wonder why isn’t such a statement required in Latvia when we decide to engage in various sports activities?

In Latvia, mandatory health examinations are required by employers. Therefore, starting your career or continuing up the career ladder will require you to take this test and the employer will pay for it. It is necessary to understand whether the employee is in a suitable state of health to perform his or her duties, whether there are health problems that may be exacerbated by the work environment, or to be able to detect health problems caused by the work environment before they get worse.

LEGGI ANCHE:  Combatting online abuse: when journalists are targeted.

Of course, it is important to take care of the health of your employees, because the work environment, for example, working at screens, unsuitable tables and chairs, not to mention working in dangerous conditions, , can deteriorate health. The government are interested in our health when we start working in a new place, but not going to sports activities. This turn of events makes me think that the regulations of the Cabinet of Ministers should include a clause on the need for a health examination when performing sports activities and attending sports classes. Sport, like the work environment, can put everyone at risk. Sometimes even more than some of the jobs.

In the past when living in Latvia, I had never thought about this phenomenon, but the situation in Italy surprised me. Once again it goes to show that from time to time it’s worth checking out what other countries are doing in different areas because we can learn a lot from each other and improve our daily lives this way.

foto pexels da Pixabay