ΤΟ 5G ΕΞΑΠΛΩΝΕΙ ΤΟN ΚΟΡΟΝΟΪΌ?

Οργισμένοι πολίτες της Κύπρου έκαψανκεραίες ελπίζοντας να σταματήσουν τηνεξάπλωση του ιού.

Το 5G εξαπλώνει πράγματι τον κοροναϊό; Αυτό δεν ισχύει. Αν και κατά την έναρξη της πανδημίας COVID-19 (Μάρτιος 2020), οι ανήσυχοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας το πίστευαν. Ισχυρίστηκαν ότι οι νέες κεραίες που εγκαταστάθηκαν σε πολλές περιοχές σε όλο το νησί ήταν προβληματικές, δηλαδή εξέπεμπαν ιονίζουσα ακτινοβολία, προκαλώντας έτσι διάφορα προβλήματα υγείας, με κυριότερο τον κοροναϊό, κάνοντάς τους να αντιδράσουν με πρωτοφανή τρόπο.

Πρώτα απ’ όλα, τι είναι η τεχνολογία 5G; Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η τεχνολογία 5G, γνωστή και ως
5G, fifth generation, είναι τεχνολογία ακμής της υπηρεσίας ασύρματων τηλεφωνικών επικοινωνιών, που λειτούργησε για
πρώτη φορά το 2019.

Το 5G κατασκευάστηκε για εξαιρετικά γρήγορη παράδοση δεδομένων, καλύτερες κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες σε σύγκριση με το 4G LTE, αλλά μπορεί επίσης να επηρεάσει μαζικές υποδομές IoT.

Κατά την έναρξη της πανδημίας η άνοδος των ψευδών ειδήσεων διαδόθηκε στην Κύπρο, με την πιο δημοφιλή να είναι ότι οι πρόσφατα εγκατεστημένες κεραίες 5G, όχι μόνο είναι επιβλαβείς για εμάς με την έννοια ότι παράγουν καρκίνο, αλλά βοηθούν επίσης στην εξάπλωση του κοροναϊού. Η δημοτικότητα των fake news έφτασε τελικά σε ανθρώπους που δεν έχουν κάποιες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις, έχουν έλλειψη κριτικής σκέψης και φυσικά δεν μπαίνουν στον κόπο να ελέγξουν την εγκυρότητα των ισχυρισμών που θέλουν να διαδώσουν. Η κατάσταση αυτή έφτασε τελικά στα αυτιά διαφόρων εξτρεμιστών που προχώρησαν ακόμη και στην πυρπόληση ενός πύργου κινητής τηλεφωνίας του Κυπριακού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών, θέτοντας σε κίνδυνο ζωές αλλά και διακόπτοντας διάφορα επίπεδα τηλεπικοινωνιών, από το διαδίκτυο μέχρι τη βασική τηλεφωνία.

LEGGI ANCHE:  Giunta, rimodulate le risorse dei fondi POR FSE.

Nicos Anastasiades, foto Daina Le Lardic, Copyright: © European Union 2020 – Source : EP

Ο λαός ήταν τόσο θυμωμένος και παραπληροφορημένος που ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, προχώρησε σε δήλωση για να απαλύνει τις διάφορες ανησυχίες του λαού. Ο Πρόεδρος της Κύπρου: “Ορισμένοι Κύπριοι πολίτες ανησυχούν ότι σε διάφορες περιοχές του νησιού γίνονται εργασίες για την εγκατάσταση κεραιών 5G. Οι ανησυχίες αυτές δεν βασίζονται σε οποιαδήποτε γεγονότα”.

Και συνέχισε: “Το αποκορύφωμα της κατάστασης ήταν η εγκληματική δραστηριότητα ορισμένων ατόμων προς
τηλεπικοινωνιακές κεραίες με αποτέλεσμα να διακοπούν οι υπηρεσίες τηλεφωνίας και διαδικτύου σε τεράστιο αριθμό
χρηστών, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων”.

Αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα ήταν η γενική συντήρηση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών για να αντεπεξέλθουν στην υψηλή ζήτηση που δημιούργησε η πανδημία. Οι φήμες για αυτούς τους αβάσιμους ισχυρισμούς ξεκίνησαν βέβαια στο διαδίκτυο με την άνοδο ενός άρθρου που αναφέρει ότι ο μεγάλος αριθμός μολύνσεων και η δήθεν εγκατάσταση κεραιών συσχετίζονται, συμπεραίνοντας έτσι ότι το 5G εξαπλώνει τον κορονοϊό.

Όπως όλοι γνωρίζουμε αυτό είναι ψευδές. Όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί αμφισβητήθηκαν γρήγορα με στοιχεία τόσο από
επίσημους οργανισμούς όσο και από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες του κλάδου. Όλη αυτή η δοκιμασία προκλήθηκε από ανθρώπους που πέφτουν θύματα της τρέλας των ψευδών ειδήσεων και της διαμάχης. Όπως πάντα λέμε και
πιστεύουμε, εμπιστευτείτε την επιστήμη και επαληθεύστε όλα όσα διαβάζετε στο διαδίκτυο.

Does 5G Spread Coronavirus?

Angry citizens of Cyprus burneddown antennas hoping to stopthespread of the virus.

Does 5G actually spreads the coronavirus? This is not the case. Although during the beginning of the COVID-19 pandemic (March 2020), concerned citizens of the Republic of Cyprus thought so. They claimed that the new antennas which were installed in plenty of areas across the island were problematic, that is to say they were emitting ionizing radiation, therefore causing several health problems, with the most important one being the Coronavirus, making them react in an unprecedented way.

LEGGI ANCHE:  Caucaso, ministro Sangiuliano: "Cultura rafforzerà i rapporti tra Italia e Armenia".

First things first, what is 5G technology? According the World Health Organization the 5G technology also knows as 5G, fifth generation, is the cutting edge of the wireless telephone communications service, first deployed in 2019. 5G was constructed for extremely fast data delivery, better mobile broadband services when compared to 4G LTE but it can
also influence massive IoT infrastuctures.

At the start of the pandemic the rise of fake news was popularized in Cyprus, with the most popular one being that the
newly installed 5G antennae, not only are harmful to you in the sense that they produce cancer, but also help spread the
coronavirus. The popularity of the fake news finally reached people that lack some technical and science knowledge, have a lack of critical thinking and of course not bothering to check the validity of the claims that want to spread. This situation
eventually reached the ears of different extremists that even went on to burn a cellular tower of the Cyprus Telecommunications Agency, endangering lives and also disrupting different levels of telecommunications, from internet
all the way to basic telephony.

LEGGI ANCHE:  Libertà dei media: le nuove proposte della Commissione UE.

The people were so angry and misinformed that the President of Cyprus, Nicos Anastasiades followed through with a statement to ease the various concers of the people: “Certain Cypriot citizens – says the President of Cyprus – are concerned that in various areas of the island work is being done to install 5G antennas. Those concerns are not based on any facts”.

He went on to add: “The height of the situation was the criminal activity of certain people towards telecommunications antennae resulting in cutting telephony and internet services to a huge number of users, endangering the lives, health and the way of life of the people”.

What has actually happened was the general maintenance of telecommunication infrastructure to keep up with the high
demand that the pandemic produced. The rumours of those unbased allegations of course began on the internet with the rise of an article stating that the high number of infections and the and the supposedly installment of antennae
are correlated, therefore concluding that 5G spreads the coronavirus.

As we all know this is false. All those allegations were quickly disputed with facts from both official organizations and also
independent industry experts. This whole ordeal was caused by people that fall victims to the fake news craze and controversy. As what we always say and believe, trust in science and verify everything that you read on the internet.

References: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/radiation-5gmobile-networks-and-health; https://www.offsite.com.cy/eidiseis/topika/ekapsan-keraia-stin-kypro-nomizan-otieinai-5g-foto

Foto di F. Muhammad da Pixabay